Zrínyi Miklós emlékév lesz 2020 (videóval)

2019.11.23

Zrínyi Miklós személyében egy olyan hazafit méltathatunk most itt, akinek jelentőségét, a magyar hazáért tett erőfeszítéseit azt hiszem, egy jó érzésű magyar ember sem vitathatja. - mondta Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő a Fidesz vezérszónoka a Parlamentben.

Bár az emlékévvel, születésének 400. évfordulójának állítunk emléket, érdemes azt is számba vennünk, hogy két nappal ezelőtt volt 355 évfordulója, hogy életét vesztette azon a tragikus vadászaton.

1664 november 18-án egy sokszínű életpálya ért véget.

A katonai és politikusi karrier mellett, páratlan írói munkásságot hagyott ránk.

Tollát eleinte a művészet szépsége, majd a haza sorsa iránt érzett aggodalom vezérelte.

Elég csak a Szigeti veszedelem, a Tábori kis tracta vagy az, Az török áfium ellen való orvosság című műveket említenem.

Szorgalmazta az önálló magyar hadsereg felállítását és kiállt, az ország önerőből való felszabadítása mellett.

Műveiben kifejtette a modernizációs és hadszervezési programját is, karddal és tintával harcoló hős romantikus alakját testesítette meg.

Kétségtelen, hogy korának legkarizmatikusabb hadvezére és politikusa volt.

Vitézsége folytán karrierje hamar magasra ívelt, így lett Horvátország főkapitánya, majd idővel a báni méltóságot is elnyerte.

Meg kell említenünk azonban azt is, hogy a végeken mutatott hősiessége a bécsi udvarban nem keltette fel a dicséretet, elképzeléseihez nem kapta meg a Habsburgok támogatását, ezért kellett hát saját kezébe venni az irányítást.

Azonban később már külső szemlélőként kellett tudomásul vennie a Vasvári békét, amely az ezt megelőző európai sikerek ellenére, inkább a törött félnek volt kedvező.

Születésének 400. évfordulójára emlékezünk hát a remek hadvezére, a befolyásos, hazájáért tenni kész politikusra és a magyar barokk irodalom egyik legkiemelkedőbb alakjára.

A Fidesz frakció támogatja a határozati javaslatot, kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák a javaslatot - mondta Fenyvesi Zoltán országgyűlési képviselő. 

                             Kép: Cultura.hu